עברית

final

 המרכז לארגונים חברתיים

המרכז לארגונים חברתיים (The NGO Best Practices Clinic) נוסד ב- 2015 ע”י אופיר שער (עו”ד ורו”ח) ודני אוברמן, על מנת לתת מענה לצורך הולך וגובר למתן כלים מקצועיים וחיזוק  ההתנהלות של מלכ”רים בישראל. אנו עדים בשנים האחרונות ליצירתן של מגמות חיוביות ושיפורים בתפקוד ותפעול מלכ”רים בהיבטים שונים ומגוונים, ומטרתנו בראש ובראשונה לחזק מגמות אלו.

המרכז לארגונים חברתיים פועל ומסייע למלכ”רים בישראל בעלי תקציב שנתי הנע בין חמש מאות אלף לעשרים מיליון דולר.

המרכז לארגונים חברתיים שם לו למטרה לתת מענה ממוקד ובפרק זמן קצר יחסית במסגרתו מפיק צוות המרכז, בהתאם לבקשת התורמים או הקרנות, תוך הסכמה ושיתוף פעולה מלא של הנהלת המלכ”ר, דו”ח מפורט על מצבו הנוכחי של המלכ”ר בתחומים שונים כגון:

  • הגדרת מטרת הבדיקה
  • בחינת המבנה הארגוני
  • בניית תזרים מזומנים (יתרות מזומנים)
  • בדיקת מצב חובות – לבנק, לספקים, לעובדים
  • מתודולוגיות לכימות תוצאות ולמדידת תכנית הצלחה
  • סטטוס הדיווחים השוטפים והחריגים לרשויות המדינה
  • ניהול התורמים ובניית מערך גיוס משאבים
  • ניהול מסד נתונים
  • בניית מערך יחסי ציבור ואסטרטגיית המדיה
  • בחינת מעורבות הדירקטוריון

כיצד הדברים מתבצעים?

פריטי פעולה: הדו”ח שאנו מפיקים כולל פריטי פעולה מפורטים לפיהם מומלץ  לנהלה לפעול וליישם, על מנת לשפר את התפעול המקצועי של המלכ”ר.

הדרכה ותמיכה: ככל שיידרש, המרכז לאירגונים חברתיים מספק הדרכה ותמיכה ליישום פריטי הפעולה.

מסגרת זמן: בזמן שהמלכ”רים מחכים למימון, שעשוי להיות תלוי בדיווח, אנו שואפים להשלים את הדו”חות בתוך שבועיים עד שלוש שבועות. מסגרת הזמן כוללת הן את המחקר והן את הכתיבה של הדו”ח.

ירידה לפרטים: על פי בקשה, אנו יכולים לסקור פרויקטים ספציפיים על מנת לדווח על תפעולם והשפעתם. בעלי מקצוע נוספים עשויים להתווסף לצוות שלנו, בהתאם למומחיות ספציפית הנדרשת, כדי להעריך את הפרויקט.

סודיות: אנו מכבדים את הפרטיות של התורמים/הקרנות והמלכ”רים להם אנו מסייעים. אנו לא חושפים את זהותם ללא אישור מפורש בכתב. מדי פעם, אנו מצרפים לצוות שלנו מומחים טכנולוגיים ופסיכולוגים ארגוניים, אשר גם הם מחויבים להסכם לשמירת סודיות בחוזה.

לפרטים נוספים, נא ליצור איתנו קשר.

dannyo (1)