עברית

final

הNGOBPC נוסד ב2015 ע”י  אופיר שער (עו”ד ורו”ח) ודני אוברמן, ע”מ לחזק בכלים מקצועיים את ההתנהלות של מלכ”רים בישראל. אנו רואים מגמות חיוביות ושיפורים בתיפקוד ותפעול מלכ”רים, ובאנו לחזק מגמות אילו.

NGOBPC פועלת עם מלכ”רים ישראלים עם תקציבים שנתיים שבין חמש מאות אלף, לעשרים מיליון דולר. תוך פרק זמן קצר, הצוות, על פי בקשת התורמים או הקרנות, ועם הסכמתן של הנהלות המלכ”רים, מכין דו”ח מפורט על מצבו הנוכחי של המלכ”ר בתחומים הבאים:

 • הגדרת המטרה
 • מבנה ארגוני
 • תזרים מזומנים (יתרות מזומנים)
 • חוב- לבנק, לספקים, לעובדים
 • פרקטיקת יחסי ציבור
 • מתודולוגיות לכימות תוצאות ולמדידת תכנית הצלחה
 • מצב של דיווח לרשויות ממשלת ישראל
 • ניהול התורמים וגיוס כספים
 • ניהול מסד נתונים
 • יחסי ציבור ואסטרטגיית המדיה
 • מעורבות הדירקטוריון

איך אנו עושים זאת?

פריטי פעולה: הדו”ח שאנו מפיקים כולל פריטי פעולה מפורטים שעל הנהלה ליישמם, על מנת לשפר את התפעול המקצועי של המלכ”ר.

הדרכה ותמיכה: אם נדרש, NGOBPC מספקת הדרכה ותמיכה ליישום פריטי הפעולה.

מסגרת זמן: בזמן שהמלכ”רים מחכים למימון, שעשוי להיות תלוי בדיווח, אנו שואפים להשלים את הדו”חות בתוך שבועיים עד שלוש שבועות. מסגרת הזמן כוללת הן את המחקר והן את הכתיבה של הדו”ח.

ירידה לפרטים: על פי בקשה, אנו יכולים לסקור פרויקטים ספציפיים על מנת לדווח על תפעולם והשפעתם. בעלי מקצוע נוספים עשויים להתווסף לצוות שלנו, בהתאם למומחיות ספציפית הנדרשת, כדי להעריך את הפרויקט.

סודיות: אנו מכבדים את הפרטיות של התורמים/הקרנות והמלכ”רים להם אנו מסייעים. אנו לא חושפים את זהותם ללא אישור מפורש בכתב. מדי פעם, אנו מצרפים לצוות שלנו מומחים טכנולוגיים ופסיכולוגים ארגוניים, אשר גם הם מחויבים להסכם לשמירת סודיות בחוזה.

לפרטים נוספים, נא ליצור איתנו קשר.

dannyo (1)